Drukuj

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w szczególności nadzorowanie prawidłowości robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych, poprzez:

Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego współdziała z wyspecjalizowanymi organami kontroli państwowej, takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Państwowa Straż Pożarna.

Sprawy dotyczące obiektów budowlanych:

podlegają Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 26 listopad 2020 17:23 Agnieszka Szewczyk