rok.Tryb działania

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


Autor publikowanej informacji: Agnieszka Szewczyk
Informacja zamieszczona przez: Agnieszka Szewczyk
Data wytworzenia informacji:13 lutego 2012 13:53
Ostatnio modyfikowane przez: admin
Data ostatniej modyfikacji: 14 lutego 2012 14:43