rok.Status prawny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem stopnia podstawowego państwowego nadzoru budowlanego, zajmującym się przestrzeganiem prawa w szeroko pojętym procesie budowlanym. Jako organ powiatowej administracji zespolonej, wykonuje zadania rządowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powołany i odwoływany jest przez Starostę na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Organem wyższego stopnia jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Od 1 grudnia 2011r. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli jest Jolanta Pertkiewicz.

 


Autor publikowanej informacji:
Informacja zamieszczona przez: Agnieszka Szewczyk
Data wytworzenia informacji:13 lutego 2012 11:25
Ostatnio modyfikowane przez: Agnieszka Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 07 listopada 2012 09:45