rok.
Obowiązek informacyjny-RODO

Obowiązek informacyjny -Rodo doc02743220180607093214


Informacja zamieszczona przez: Agnieszka Szewczyk
Data wytworzenia informacji:07 czerwca 2018 08:30
Ostatnio modyfikowane przez: Jolanta Pertkiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 07 sierpnia 2018 11:52


Komunikat nr 1 Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli z dnia 08.12.2017r. do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa obiektów budowlanych spowodowanym ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi Komunikat nr 1


Informacja zamieszczona przez: Agnieszka Szewczyk
Data wytworzenia informacji:11 grudnia 2017 09:14
Ostatnio modyfikowane przez: Agnieszka Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 11 grudnia 2017 09:14


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zduńskie Woli zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędu administracji rządowej, informuje, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli w dniu 27 maja 2016r. będzie nieczynny, natomiast dzień  4 czerwca 2016r. (sobota) jest dniem pracy.


Informacja zamieszczona przez: Agnieszka Szewczyk
Data wytworzenia informacji:13 maja 2016 09:02
Ostatnio modyfikowane przez: Agnieszka Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 13 maja 2016 09:04


Zarządzenie nr 04/15 z dnia 01.12.2015r.

Zarządzenie nr 04/15 z dnia 01.12.2015r. w sprawie dnia wolnego od pracy (24.12.2015r.) doc01396020151203143755


Informacja zamieszczona przez: Agnieszka Szewczyk
Data wytworzenia informacji:03 grudnia 2015 14:37
Ostatnio modyfikowane przez: Agnieszka Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 03 grudnia 2015 14:37


KOMUNIKATY

  1. OBOWIĄZEK ODŚNIEŻANIA DACHÓW.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli przypomina, że w razie wystąpienia nie korzystnych warunków atmosferycznych, mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, środowiska, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy przede wszystkim dbałość o stan techniczny obiektu, w tym nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji poprzez zalegający na dachu śnieg. W sytuacji występowania nadmiernej ilości pokrywy śnieżnej należy zapewnić jej odśnieżanie, ale także dbać, by nawisy sopli, czy tez brył lodowych i śniegowych nie powodowały zagrożenia dla przebywających w pobliżu ludzi. Należy również pamiętać by prace związane z usuwaniem śniegu z dachy były wykonywane przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP, gdyż mogą one stwarzać zagrożenie nie tylko dla budynku, ale również dla osób wykonujących te prace.

Jednocześnie informuję o treści art. 91 a Prawa budowlanego – kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymywania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2.  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu sił natury-  plik

 

 

 Informacja zamieszczona przez: Agnieszka Szewczyk
Data wytworzenia informacji:17 lutego 2012 08:55
Ostatnio modyfikowane przez: Agnieszka Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 13 sierpnia 2012 07:39